มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (อังกฤษ: Mahasarakham University; อักษรย่อ: มมส – MSU) ตั้งอยู่ในจังหวัดมหาสารคาม ก่อกำเนิดจากวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 และได้รับการยกระดับเป็นมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อปี พ.ศ. 2537 [4] นับเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งที่ 22 ของประเทศไทยปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีทั้งสิ้น 2 เขตพื้นที่ ได้แก่ เขตพื้นที่ขามเรียง ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม, เขตพื้นที่ในเมือง ตำบลตลาด อำเภอเมือง มหาสารคาม โดยมีศูนย์กลางบริหารงานอยู่ที่เขตพื้นที่ขามเรียง ปัจจุบันเปิดการสอนทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก รวมทั้งสิ้น 177 สาขาวิชา [3]:5 ใน 20 คณะหรือเทียบเท่า [3]:69 และมีการขยายโอกาสทางการศึกษาโดยการจัดโครงการศึกษาที่ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดอุดรธานี [3]:7 นอกจากนี้ยังมีการจัดการเรียนการสอนขั้นพื้นฐาน คือ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฝ่ายประถมและฝ่ายมัธยม [3]:7

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ฉายา มอน้ำชี
เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th/
ชื่อย่อ มมส. / MSU.
สถาปนา 27 มีนาคม พ.ศ. 2511
(วิทยาลัยวิชาการศึกษามหาสารคาม)
9 ธันวาคม พ.ศ. 2537
(มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) (700125000000000000025 ปี 700131000000000000031 วัน)
นายกสภามหาวิทยาลัย สราวุธ เบญจกุล[2]
ประเภท มหาวิทยาลัยรัฐ
จำนวนบัณฑิตศึกษา 1,780 (2561) [3]
จำนวน ป.เอก 740 (2561) [3]
มาสคอต เสือดาว จามรี ภุมริน และมฤคมาศ
คติพจน์ พหูนํ ปณฺฑิโต ชีเว
(ผู้มีปัญญา พึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน)
ชื่อเดิม วิทยาลัยวิชาการศึกษา มหาสารคาม (พ.ศ. 2510–2517)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตมหาสารคาม (พ.ศ. 2517–2537)
จำนวนเจ้าหน้าที่ 2,320 (2561) [3]
จำนวน ป.ตรี 41,000 (2561) [3]
อธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล[1]
ที่ตั้ง เขตพื้นที่ขามเรียง (ม.ใหม่)
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
เขตพื้นที่ในเมือง (ม.เก่า)
ตำบลตลาด เมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

'
16°11′57.7″N 103°17′02.3″E / 16.199361°N 103.283972°E / 16.199361; 103.283972 (Mahasarakham University))
สีประจำสถาบัน ██ สีเหลือง
██ สีเทา
จำนวนอาจารย์ 1,270 (2561) [3]

ใกล้เคียง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยรามคำแหง

แหล่งที่มา

WikiPedia: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม http://110.49.142.73:8080/busstop.html http://202.28.32.22/msuact/index.php?mode=viewreco... http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/833726%E... http://www.isangate.com/isan/pdf/korat.pdf http://www.msuradiolive.com/ http://scimagoir.com/rankings.php?country=THA http://www.scimagoir.com/research.php?country=THA http://www.topuniversities.com/university-rankings... http://www.usnews.com/education/best-global-univer... http://www.usnews.com/education/best-global-univer...