มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (อังกฤษ: Nakhon Pathom Rajabhat University) มหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 2 ของประเทศไทย จากการจัดอันดับของสภาวิจัยจากประเทศสเปน เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เริ่มเปิดทำการเรียนการสอนเมื่อปี พ.ศ. 2479

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เว็บไซต์ www.npru.ac.th
ชื่อย่อ มรน. / NPRU
สถาปนา พ.ศ. 2479
ประเภท สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
นายกสภาฯ ประสิทธิ์ ปทุมารักษ์
คติพจน์ การศึกษาสร้างคน คิดค้นภูมิปัญญา พัฒนาท้องถิ่น
เพลง มาร์ชราชภัฏนครปฐม
อธิการบดี ดร.วิรัตน์ ปิ่นแก้ว
ที่ตั้ง 85 ถนนมาลัยแมน ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
สีประจำสถาบัน ████ สีชมพู สีแดง

ใกล้เคียง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม