มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (อังกฤษ: Nakhon Pathom Rajabhat University) มหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 2 ของประเทศไทย จากการจัดอันดับของสภาวิจัยจากประเทศสเปน เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เริ่มเปิดทำการเรียนการสอนเมื่อปี พ.ศ. 2479

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

อธิการบดี ดร.วิรัตน์ ปิ่นแก้ว
ชื่อย่อ มรน. / NPRU
นายกสภาฯ ประสิทธิ์ ปทุมารักษ์
ที่ตั้ง 85 ถนนมาลัยแมน ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
เพลง มาร์ชราชภัฏนครปฐม
สถาปนา พ.ศ. 2479
เว็บไซต์ www.npru.ac.th
สีประจำสถาบัน ████ สีชมพู สีแดง
คติพจน์ การศึกษาสร้างคน คิดค้นภูมิปัญญา พัฒนาท้องถิ่น
ประเภท สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

ใกล้เคียง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่