มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ตราราชภัฏสัญลักษณ์วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราชมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (อังกฤษ: Nakhon Si Thammarat Rajabhat University; อักษรย่อ: มรภ.นศ.) หรือเรียกว่า ราชภัฏนครฯ เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งในชื่อ "โรงเรียนฝึกหัดครูนครศรีธรรมราช" เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราชปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชจัดการศึกษาครอบคลุมทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบไปด้วย 5 คณะ 1 วิทยาลัย 1 สถาบัน จำนวนหลักสูตรทุกระดับจำนวนทั้งสิ้น 53 หลักสูตร เป็นระดับปริญญาตรี 43 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร ปริญญาโท 8 หลักสูตร และปริญญาเอก 2 หลักสูตร นอกจากนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นอันดับที่ 69 ของประเทศไทย อันดับที่ 7050 ของโลก จาก Webometrics ในปี พ.ศ. 2561 อีกด้วย"ประทีปถิ่น ประเทืองไทย"

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

เว็บไซต์ http://www.nstru.ac.th/https://www.facebook.com/nstru.pr/
ชื่อย่อ มรภ.นศ. / NSTRU
ประเภท สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
สถาปนา 9 มกราคม พ.ศ. 2500 (63 ปี)
นายกสภาฯ รองศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ พวงงาม[1]
มาสคอต เขามหาชัย
คติพจน์ ประทีปถิ่น ประเทืองไทย
ชื่อเดิม โรงเรียนฝึกหัดครูนครศรีธรรมราช

วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช

สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช
เพลง มาร์ชราชภัฏนครศรีธรรมราช
อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆนัท ธาตุทอง
ที่ตั้ง เลขที่ 1 หมู่ 4 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
จำนวนผู้ศึกษา 47,611 คน[2] (พ.ศ. 2558)
สีประจำสถาบัน
  • ██ สีเหลือง
    ██ สีแดง

ใกล้เคียง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม