มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มหาวิทยาลัยรามคำแหง (อังกฤษ: Ramkhamhaeng University; ชื่อย่อ: ม.ร. - RU) เป็นมหาวิทยาลัยรัฐและมหาวิทยาลัยตลาดวิชาแห่งเดียวในประเทศไทย ซึ่งรับบุคคลเข้าศึกษาโดยไม่สอบคัดเลือกและไม่จำกัดจำนวน ทำการเรียนการสอนแบบตลาดวิชา คือมีการเรียนการสอนในชั้นเรียนเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยปกติ แต่ไม่บังคับเข้าชั้นเรียน อันเป็นระบบเดียวกันกับมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองในอดีต
มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศไทย และมีชื่อเสียงในด้านนิติศาสตร์ และรัฐศาสตร์ อย่างมาก

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เครือข่าย ASAIHL
ชื่อย่อ ม.ร. / RU
เว็บไซต์ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สถาปนา พ.ศ. 2514
ประเภท มหาวิทยาลัยรัฐ
นายกสภาฯ ชีพ จุลมนต์[1] (6 เมษายน พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน)
คติพจน์ รู้จักอภัย ตั้งใจศึกษา บูชาพ่อขุน สนองคุณชาติ
อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ (21 ตุลาคม พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน)
ที่ตั้ง มหาวิทยาลัยรามคำแหง เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
สีประจำสถาบัน ██ สีน้ำเงิน
██ สีทอง

ใกล้เคียง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แหล่งที่มา

WikiPedia: มหาวิทยาลัยรามคำแหง http://www.facebook.com/ruscholarship/ http://www.faikham.com/ http://maps.google.com/maps?ll=13.755236,100.62014... http://www.multimap.com/map/browse.cgi?lat=13.7552... http://www.ryt9.com/s/tpd/1397522 http://www.terraserver.com/imagery/image_gx.asp?cp... http://www.witcomram.com/ http://www.webometrics.info/top100_continent.asp?c... http://www.globalguide.org?lat=13.755236&long=100.... http://www.wikimapia.org/maps?ll=13.755236,100.620...