มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นวิทยาเขตแห่งหนึ่งที่มีการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่มุ่งเน้นให้การศึกษา สร้างสรรค์และพัฒนาความรู้ ให้บริการทางวิชาการ รวมทั้งสืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับนโยบายการศึกษา การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางด้านเกษตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ชื่อย่อ มก.กพส. / KU KPS
เว็บไซต์ www.kps.ku.ac.th
ประเภท วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถาปนา 4 ธันวาคม พ.ศ. 2522
คติพจน์ ศาสตร์แห่งแผ่นดิน (ทางการ)
ประชาชน คือ เจ้าของประเทศ เกษตรศาสตร์ คือ ภาษีของประชาชน (ไม่เป็นทางการ)
รองอธิการบดี รศ.น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ [1]
ที่ตั้ง เลขที่ 1 หมู่ 6 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140

ใกล้เคียง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตลพบุรี

แหล่งที่มา

WikiPedia: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน http://158.108.199.6/archiveskps/loyal_princess11/ http://158.108.199.6/archiveskps/loyal_princess12/ http://158.108.199.6/archiveskps/sp/ http://www.supremeartist.org/thai/music/history/mu... http://council.ku.ac.th/fairkps/ http://www.gad.ku.ac.th/PDF/Summarize_Council/2554... http://kps.ku.ac.th/v8/index.php/th/12-news/kps-ne... http://kps.ku.ac.th/v8/index.php/th/about-us/%E0%B... http://kps.ku.ac.th/v8/index.php/th/about-us/%E0%B... http://kps.ku.ac.th/v8/index.php/th/about-us/admin...