มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) หรือ บางมด เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย ได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ (National Research University) มีชื่อเสียงทางด้าน วิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มจธ. เป็นมหาวิทยาลัยไทยที่ติดอันดับโลก โดยเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทยด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 3 ปีซ้อน ในปี พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2563 โดยสถาบันการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลก Times Higher Education[https://www.timeshighereducation.com/ 1] และถูกจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยทางเทคโนโลยีอันดับที่ 1 ของประเทศไทย 2 ปีซ้อน ในปี พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 โดยการจัดอันดับของ U.S. News & World Report [https://www.usnews.com/education/best-global-universities/thailand/engineering 1]
มจธ.เป็นมหาวิทยาลัยที่ประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนสถานะจาก สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เป็น สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ แห่งแรกของประเทศไทย ปัจจุบันเปิดสอนใน 8 คณะ, 1 สถาบัน, 1 วิทยาลัย, 1 บัณฑิตวิทยาลัย และ 1 บัณฑิตวิทยาลัยร่วม โดยเปิดสอนทั้งหลักสูตรปกติ สองภาษาและนานาชาติ ครอบคลุมในระดับปริญญาตรี, โท และเอก จัดการเรียนการสอนใน 3 วิทยาเขต และ 1 อาคาร คือ วิทยาเขตหลักบางมด, วิทยาเขตบางขุนเทียน, วิทยาเขตราชบุรี และอาคารเคเอ็กซ์ (KX - Knowledge Exchange for Innovation) ถ.กรุงธนบุรี เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประกอบด้วยพระนาม "พระจอมเกล้า" ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานตามพระบรมนามาภิไธย แห่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 และมีพระบรมราชานุญาต ให้อัญเชิญตรา "พระมหามงกุฎ" มาเป็นสัญลักษณ์ของสถาบัน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เว็บไซต์ www2.kmutt.ac.th
ชื่อย่อ มจธ. / KMUTT
ประเภท สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ
สถาปนา 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2503
วิทยาลัยเทคนิคธนบุรี
23 เมษายน พ.ศ. 2514
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตธนบุรี
19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2529
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
6 มีนาคม พ.ศ. 2541
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นายกสภา ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์
คติพจน์ The trained man wins
ทนโต เสฏโฐ มนุสเสสุ
(ในหมู่มนุษย์ ผู้ที่ฝึกตนดีแล้วเป็นผู้ประเสริฐสุด)
อธิการบดี รศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย[1]
วิทยาเขต 3 วิทยาเขต และ 1 อาคาร
ที่ตั้ง วิทยาเขตบางมด
126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
วิทยาเขตบางขุนเทียน
49 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
วิทยาเขตราชบุรี
ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150
อาคารเคเอ็กซ์
ถนนกรุงธนบุรี เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
จำนวนผู้ศึกษา 16,165 คน (ตุลาคม 2560)
ต้นไม้ ดอกธรรมรักษา
สีประจำสถาบัน

ใกล้เคียง

แหล่งที่มา

WikiPedia: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี http://maps.google.com/maps?ll=13.652383,100.49387... http://www.multimap.com/map/browse.cgi?lat=13.6523... http://www.terraserver.com/imagery/image_gx.asp?cp... http://www.globalguide.org?lat=13.652383&long=100.... http://www.wikimapia.org/maps?ll=13.652383,100.493... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%... http://www.fibo.kmutt.ac.th/ http://www.li.kmutt.ac.th/ http://www.pdti.kmutt.ac.th/ http://www.kmutt.ac.th/