มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เน้นการจัดการศึกษาเพื่อให้บัณฑิต มีคุณลักษณะที่มีทักษะด้านอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรม การท่องเที่ยว โรงแรม ภาษา คหกรรม เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย บริหารธุรกิจและทักษะด้านธุรกิจรวมทั้งการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนานาชาติ นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้จริงมีความคิดสร้างสรรค์ ที่ทำให้สามารถประกอบอาชีพได้หลายอาชีพ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้รับการจัดอันดับด้านการจัดการเรียนการสอนดีเด่น จากจึงนับเป็นข้อดีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ที่เป็นแหล่งรวมความรู้ด้านวิชาชีพจากสถานศึกษาที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของสังคม ซึ่งจะส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนจะพัฒนาก้าวหน้าไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

สถาปนา 18 มกราคม พ.ศ. 2548 (15 ปี)
สีประจำสถาบัน ██ สีเขียว
ชื่อย่อ มทร.กรุงเทพ / RMUTK , UTK
เพลง ขวัญใจมหาเมฆ
ประเภท สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
เว็บไซต์ www.rmutk.ac.th
ที่ตั้ง ศูนย์เทนิคกรุงเทพฯ
2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
ศูนย์บพิตรพิมุข มหาเมฆ
878 ถนนอาคารสงเคราะห์ 1 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
ศูนย์พระนครใต้
1635 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
อธิการบดี ดร.สุกิจ นิตินัย
นายกสภาฯ ดร.ศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์

ใกล้เคียง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แหล่งที่มา

WikiPedia: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ http://www.sudipan.net/phpBB2/viewtopic.php?t=6933... http://www.bu.rmutk.ac.th/ http://www.rmutk.ac.th http://www.rmutk.ac.th/ http://www.rmutk.ac.th/document/13153.pdf http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2548/00... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/E/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/E/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/...