มหาเถรสมาคม
มหาเถรสมาคม

มหาเถรสมาคม

มหาเถรสมาคม (อังกฤษ: The Sangha Supreme Council of Thailand) เป็นองค์กรสูงสุดในการปกครองคณะสงฆ์ไทยตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทำหน้าที่คล้ายกับคณะรัฐมนตรี โดยมีสมเด็จพระสังฆราชหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานกรรมการโดยตำแหน่ง และกรรมการอื่นอีกไม่เกิน 20 รูปซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจากสมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ หรือภิกษุซึ่งมีพรรษาอันสมควรและมีจริยวัตรในพระธรรมวินัยที่เหมาะสมแก่การปกครองคณะสงฆ์

มหาเถรสมาคม

วันก่อตั้ง 1 มกราคม พ.ศ. 2506 (56 ปี)[1]
เขตอำนาจ ทั่วราชอาณาจักร
ลูกสังกัด ดูในบทความ
เจ้าคณะทั่วประเทศไทย
พระสงฆ์ทั่วประเทศไทย
บุคลากร 300,000 รูป (จำนวนพระสงฆ์ในประเทศไทยโดยประมาณ)
ผู้บริหารหลัก สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร), ประธานกรรมการ
คณะกรรมการชุดปัจจุบัน, ดูในบทความ
พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์[2], เลขาธิการ
สิปป์บวร แก้วงาม, ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการมหาเถรสมาคม ในฐานะโฆษกมหาเถรสมาคม

ใกล้เคียง

มหาเถรสมาคม มหาเวทย์ผนึกมาร มหาเวสสันดรชาดก มหาเวทย์ผนึกมาร 0 มหาเนตรผู้พิทักษ์ มหาเวทย์ผนึกมาร 0: โรงเรียนเฉพาะทางไสยศาสตร์นครโตเกียว มหาเคารี มหาเผ่าพันธุ์แห่งยิธ มหาเทวี มหาเทพ

แหล่งที่มา

WikiPedia: มหาเถรสมาคม http://online.fliphtml5.com/avjfz/snky/ http://www.thailandlawyercenter.com/index.php?lay=... http://www.songbr.org/main/god/prb_all.htm http://cuir.car.chula.ac.th/bitstream/123456789/30... http://mahathera.onab.go.th http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2445/01... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2484/A/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2505/A/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/...