ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร (เกิด 21 มิถุนายน พ.ศ. 2510) ชื่อเล่น ปู เป็นนายกรัฐมนตรีไทยคนที่ 28 และนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทย ด้วยวัย 44 ปีถือเป็นนายกรัฐมนตรีไทยที่อายุน้อยที่สุดในรอบกว่า 60 ปี[3][4] นอกจากนี้ ยังเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสังกัดพรรคเพื่อไทย กรรมการและเลขานุการมูลนิธิไทยคม และเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนยศนายกองใหญ่ยิ่งลักษณ์เกิดที่จังหวัดเชียงใหม่ สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยเคนทักกีสเตต ต่อมา เป็นผู้บริหารในธุรกิจที่ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีไทยคนที่ 23 ผู้เป็นพี่ชาย ก่อตั้งขึ้น ภายหลัง ยิ่งลักษณ์ได้เป็นประธานบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2554 พรรคเพื่อไทย ซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับทักษิณ เสนอชื่อยิ่งลักษณ์เข้าชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในการเลือกตั้งทั่วไป ผลปรากฏว่า พรรคเพื่อไทยได้ผู้แทนราษฎร 265 ที่นั่ง นับเป็นครั้งที่สองในประวัติศาสตร์ไทยที่พรรคการเมืองพรรคเดียวครองเสียงข้างมากในสภา จากนั้น ยิ่งลักษณ์ได้รับเลือกจากสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสืบต่อจากอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และมีพระบรมราชโองการแต่งตั้งในวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2554[5]ยิ่งลักษณ์พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีด้วยการยุบสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และรักษาการในตำแหน่งนายกรัฐมนตรี จนกระทั่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้พ้นจากการรักษาการในวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เนื่องจากการย้ายถวิล เปลี่ยนศรี จากตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ[6]

ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

ลายมือชื่อ
รองนายกรัฐมนตรี ยงยุทธ วิชัยดิษฐ
เฉลิม อยู่บำรุง
โกวิท วัฒนะ
กิตติรัตน์ ณ ระนอง
ชุมพล ศิลปอาชา
ยุทธศักดิ์ ศศิประภา
สุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล
ปลอดประสพ สุรัสวดี
พงศ์เทพ เทพกาญจนา
ยุคล ลิ้มแหลมทอง
นิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล
ประชา พรหมนอก
คู่สมรส อนุสรณ์ อมรฉัตร
ก่อนหน้า สุกำพล สุวรรณทัต
นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
พรรคการเมือง เพื่อไทย
เกิด 21 มิถุนายน พ.ศ. 2510 (52 ปี)
จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย
ผู้ว่าการแทน นิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล
ถัดไป ประวิตร วงษ์สุวรรณ
กษัตริย์ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วิชาชีพ นักธุรกิจ
นักการเมือง
ศาสนา พุทธเถรวาท

แหล่งที่มา

WikiPedia: ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร http://www.china.org.cn/world/2014-05/08/content_3... http://www.womenofchina.cn/womenofchina/html1/news... http://asiancorrespondent.com/57508/abhisit-conced... http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/politics... http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/politics... http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/770224 http://www.bangkokpost.com/business/news/389909/yi... http://www.bangkokpost.com/news/politics/218585/yi... http://www.bangkokpost.com/news/politics/232901/on... http://www.bangkokpost.com/news/politics/237363/yi...