ระบบการได้ยิน
ระบบการได้ยิน

ระบบการได้ยิน

ระบบการได้ยิน[1](อังกฤษ: auditory system)เป็นระบบรับความรู้สึก/ระบบประสาทสัมผัสซึ่งรวมทั้งอวัยวะการฟังคือหู และระบบประสาทเกี่ยวกับการฟัง

ใกล้เคียง

ระบบการทรงตัว ระบบการได้ยิน ระบบการเห็น ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก ระบบการลงคะแนน ระบบกึ่งประธานาธิบดี ระบบการลงคะแนนแบบคะแนนรวม ระบบการออกเสียงภาษาบาลี ระบบการนำไฟฟ้าหัวใจ ระบบกระทรวงวัฒนธรรมเกาหลี 2000

แหล่งที่มา

WikiPedia: ระบบการได้ยิน http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0166-... http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0959-... http://link.springer.com/referenceworkentry/10.100... http://www.columbia.edu/cu/biology/courses/w3004/r... http://www.meddean.luc.edu/lumen/meded/GrossAnatom... http://web.mit.edu/hst.722/www/Topics/DCN/YoungDav... http://neuroscience.uth.tmc.edu/s2/chapter13.html http://thalamus.wustl.edu/course/audvest.html //www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2949085 //www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3418221