ราชวงศ์จักรี
ราชวงศ์จักรี

ราชวงศ์จักรี

ราชวงศ์จักรี เป็นราชวงศ์ที่ปกครองราชอาณาจักรสยามต่อจากสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีจนถึงปัจจุบัน โดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (พระนามเดิม ทองด้วง ทรงสืบเชื้อสายมาจากตระกูลขุนนางในสมัยกรุงศรีอยุธยา) ทรงสถาปนาราชวงศ์โดยการปราบดาภิเษกเมื่อ พ.ศ. 2325 ยุคของราชวงศ์นี้ เรียกว่า "ยุครัตนโกสินทร์"

ราชวงศ์จักรี

จำนวนพระมหากษัตริย์ 10 พระองค์
ประมุขพระองค์ปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระราชอิสริยยศ พระมหากษัตริย์กรุงรัตนโกสินทร์
(พ.ศ. 2325 - พ.ศ. 2399)
พระมหากษัตริย์สยาม
(พ.ศ. 2399 - พ.ศ. 2492)
พระมหากษัตริย์ไทย
(พ.ศ. 2492 - ปัจจุบัน)
สถาปนา พ.ศ. 2325
ปกครอง ราชอาณาจักรไทย
ช่วงระยะเวลา พ.ศ. 2325 - ปัจจุบัน
เชื้อชาติ ดั้งเดิม ไทย, จีน และมอญ
ภายหลังเพิ่มเปอร์เซีย
ประมุขพระองค์แรก พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
สาขา 84 ราชสกุล
42 บวรราชสกุล
ราชวงศ์ก่อนหน้า ราชวงศ์ธนบุรี
(กรุงธนบุรี)