รายชื่อคำขวัญประจำจังหวัด

คำขวัญประจำจังหวัด เป็นคำขวัญที่แต่ละจังหวัดในประเทศไทยแต่งขึ้น เพื่อบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ ความภาคภูมิใจ และความโดดเด่นที่มีอยู่ในจังหวัดนั้น ๆ มักเป็นคำคล้องจองสั้น ๆ เพื่อให้จดจำง่าย นอกจากคำขวัญประจำจังหวัดแล้ว ปัจจุบันยังมีการแต่งคำขวัญประจำท้องถิ่นในส่วนย่อยลงไปอีก เช่น คำขวัญประจำอำเภอ คำขวัญประจำเขต (ในกรุงเทพมหานคร) เป็นต้นคำขวัญประจำจังหวัด แยกตามภาคได้ดังนี้

ใกล้เคียง

รายชื่อตอนในยอดนักสืบจิ๋วโคนัน (แอนิเมชัน) รายชื่อสถานีรถไฟ สายใต้ รายชื่อตัวละครในวันพีซ รายชื่อตอนในวันพีซ (อนิเมะ) รายชื่อสัตว์ รายชื่อเขตของกรุงเทพมหานคร รายชื่อสมาชิกบีเอ็นเคโฟร์ตีเอต รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย รายชื่อสถานีรถไฟ สายเหนือ รายชื่อตัวละครในยอดนักสืบจิ๋วโคนัน

แหล่งที่มา

WikiPedia: รายชื่อคำขวัญประจำจังหวัด http://123.242.162.3/web/index.php?module=ContentE... http://123.242.179.85/webptn/index.php?option=com_... http://www.bkcul.com/index.php?mo=3&art=41936092 http://www.chiangrai.go.th/cpoc/2011/pages/aboutCr... http://www.kalasin.go.th/th/index.php?option=com_c... http://www.krabi.go.th/men/logo.htm http://www.lampang.go.th/db_lap/55/lampang1/recapi... http://www.nan.go.th/webjo/index.php?option=com_co... http://www.nonthaburi.go.th/narrative_summary/part... http://www.pathumthani.go.th/new_web/about1pathum/...