รายชื่อประเทศ ดินแดน และเมืองหลวง

ปัจจุบันทั่วโลกมีรัฐเอกราชซึ่งเป็นที่ยอมรับจากนานาชาติส่วนใหญ่ 196 รัฐ (ทั้งหมดเป็นรัฐสมาชิกสหประชาชาติ ยกเว้นนครรัฐวาติกัน ปาเลสไตน์ และคอซอวอ) และมีรัฐอีก 8 แห่งที่ยังไม่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติส่วนใหญ่

ใกล้เคียง

รายชื่อประเทศ ดินแดน และเมืองหลวง รายชื่อประเทศตามระบอบการปกครอง รายชื่อประเทศเรียงตามจำนวนประชากร รายชื่อประเทศและเขตการปกครองเรียงตามขนาดพื้นที่ทั้งหมด รายชื่อประเทศในทวีปเอเชียเรียงตามประชากร รายชื่อประเทศเรียงตามผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (ราคาตลาด) รายชื่อประเทศเรียงตามตัวอักษรภาษาไทย รายชื่อประเทศเรียงตามมูลค่าทุนสำรองระหว่างประเทศ รายชื่อประเทศเรียงตามดัชนีการพัฒนามนุษย์ รายชื่อประเทศในทวีปยุโรปตามขนาดพื้นที่