รายชื่อพระเกียรติยศในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
รายชื่อพระเกียรติยศในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

รายชื่อพระเกียรติยศในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ รางวัลและพระเกียรติยศ ดังรายการต่อไปนี้

รายชื่อพระเกียรติยศในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

ลำดับโปเจียม 4
การทูล ใต้ฝ่าละอองพระบาท
การแทนตน ข้าพระพุทธเจ้า
การขานรับ พระพุทธเจ้าข้า/เพคะ

แหล่งที่มา

WikiPedia: รายชื่อพระเกียรติยศในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา http://www.uibk.ac.at/ipoint/blog/886769.html http://www.unimelb.edu.au/unisec/calendar/honcausa... http://www.unsw.edu.au/about-us/honorary-degree-an... http://english.cri.cn/3100/2008/04/08/168@343416.h... http://english.pku.edu.cn/News_Events/News/Global/... http://www.scu.edu.cn/en/news/webinfo/2011/06/1306... http://en.sdu.edu.cn/showarticle.php?articleid=864 http://en.whu.edu.cn/info/1050/1390.htm http://www2012.xmu.edu.cn/english/AnnDetail.asp?aI... http://www.china.org.cn/english/NM-e/165532.htm