รายชื่อเขตของกรุงเทพมหานคร

เขต (อังกฤษ: district หรือ khet) เป็นชื่อเรียกหน่วยการปกครองทางมหาดไทย อยู่ระดับเดียวกับอำเภอซึ่งอยู่รองจากจังหวัด แต่ใช้เฉพาะในกรุงเทพมหานครซึ่งไม่มีสถานะเป็นจังหวัด ในแต่ละเขตแบ่งออกเป็นแขวง

ใกล้เคียง

รายชื่อตอนในยอดนักสืบจิ๋วโคนัน (แอนิเมชัน) รายชื่อสถานีรถไฟ สายใต้ รายชื่อตอนในวันพีซ (อนิเมะ) รายชื่อตัวละครในวันพีซ รายชื่อเขตของกรุงเทพมหานคร รายชื่อสัตว์ รายชื่อตัวละครในยอดนักสืบจิ๋วโคนัน รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย รายชื่อตัวละครในเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสไลม์ไปซะแล้ว รายชื่อสถานีรถไฟ สายเหนือ

แหล่งที่มา

WikiPedia: รายชื่อเขตของกรุงเทพมหานคร http://203.155.220.230/info/History/frame.asp http://203.155.220.230/info/divide/frame.asp http://archive.lib.cmu.ac.th/full/T/2555/mba30655n... http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age.php http://stat.dopa.go.th/xstat/p5410_01.html http://www.dpt.go.th/ITCitdb/popu_stat/popu_menu.h... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2516/A/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2532/D/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2532/D/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2532/D/...