รายพระนามพระมหากษัตริย์อังกฤษ
รายพระนามพระมหากษัตริย์อังกฤษ

รายพระนามพระมหากษัตริย์อังกฤษ

ต่อไปนี้คือรายพระปรมาภิไธย พระมหากษัตริย์และสมเด็จพระราชินีนาถแห่งราชอาณาจักรอังกฤษ ซึ่งในปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ และประเทศในเครือจักรภพ สำหรับรายพระนามพระมหากษัตริย์แห่งหมู่เกาะซึ่งประกอบกันเป็นสหราชอาณาจักรปัจจุบันดู รายพระนามพระมหากษัตริย์แห่งหมู่เกาะอังกฤษและรายพระนามพระมหากษัตริย์สหราชอาณาจักร

ใกล้เคียง

รายพระนามพระมหากษัตริย์ไทย รายพระนามเจ้านายพระชันษายืนในราชวงศ์จักรี รายพระนามพระมหากษัตริย์อังกฤษ รายพระนามจักรพรรดิและพระมหากษัตริย์จีน รายพระนามและชื่อผู้ได้รับพระราชทานปฐมจุลจอมเกล้า รายพระนามและชื่อผู้ได้รับพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ รายพระนามและชื่อผู้ได้รับพระราชทานทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (ฝ่ายใน) รายพระนามฟาโรห์ รายพระนามเจ้านายที่ได้รับการเฉลิมพระยศในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ รายพระนามพระสันตะปาปา

แหล่งที่มา

WikiPedia: รายพระนามพระมหากษัตริย์อังกฤษ http://www.tudorplace.com.ar/CROMWELL.htm#Oliver http://www.britannia.com/history/h6f.html http://www.britroyals.com/kings.asp?id=harold2 http://www.britroyals.com/kings.asp?id=harthacnut http://www.britroyals.com/rulers.htm http://www.channel4.com/history/microsites/M/monar... http://thepeerage.com/p10206.htm http://www.timeref.com/hpra.htm http://www.timeref.com/hstt53.htm http://ftp.cac.psu.edu/~saw/royal/r22.html