รายพระนามและชื่อผู้ได้รับพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์

เหรียญรัตนาภรณ์ เป็นเหรียญราชอิสริยาภรณ์อันเป็นบำเน็จในพระองค์พระมหากษัตริย์ สถาปนาขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2412 โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สำหรับพระราชทานผู้ที่ทำความดีความชอบทั้งฝ่ายหน้าและฝ่ายใน ทั้งส่วนราชการและส่วนพระองค์ เดิมชื่อ เหรียญรจนาภรณ์ และเปลี่ยนชื่อเป็นเหรียญรัตนาภรณ์ ในปี พ.ศ. 2416 มีทั้งหมด 5 ลำดับชั้น ซึ่งพระมหากษัตริย์จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างขึ้นเป็นเหรียญราชอิสริยาภรณ์ประจำรัชกาล โดยมีรายพระนามและรายนาม เช่น

ใกล้เคียง

รายพระนามพระมหากษัตริย์ไทย รายพระนามพระมหากษัตริย์อังกฤษ รายพระนามจักรพรรดิและพระมหากษัตริย์จีน รายพระนามเจ้านายพระชันษายืนในราชวงศ์จักรี รายพระนามฟาโรห์ รายพระนามพระมหากษัตริย์นอร์เวย์ รายพระนามพระมหากษัตริย์เกาหลี รายพระนามและชื่อผู้บัญชาการทหารบกไทย รายพระนามพระมหากษัตริย์และจักรพรรดิฝรั่งเศส รายพระนามพระมหากษัตริย์เดนมาร์ก

แหล่งที่มา

WikiPedia: รายพระนามและชื่อผู้ได้รับพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2454/D/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2454/D/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2463/D/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2464/D/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2465/D/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2467/D/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2468/D/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2485/D/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2495/D/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2495/D/...