(เรือ) เป็นพยัญชนะ ตัวที่ 35 ในบรรดาพยัญชนะ 44 ตัวของอักษรไทย ในลำดับถัดจาก (ยักษ์) และก่อนหน้า (ลิง) จัดอยู่ในกลุ่มอักษรต่ำ ในระบบไตรยางศ์ มีชื่อเรียกกำกับว่า “ร เรือ”อักษร ร เป็นได้ทั้งพยัญชนะต้น ให้เสียง /r/ และพยัญชนะสะกด ให้เสียง /n/ร ที่เป็นพยัญชนะสะกดซึ่งตามหลังสระ ออ จะไม่ปรากฏตัวออ ให้ใช้ ร ต่อท้ายพยัญชนะต้นไปได้เลย เช่น กร (กอน) พร (พอน) ละคร (ละ-คอน) เป็นต้น

ใกล้เคียง

ราชวงศ์จักรี ระบบสุริยะ รายชื่อตัวละครในวันพีซ รายชื่อสถานีรถไฟ สายใต้ รายชื่อตอนในวันพีซ (อนิเมะ) รายชื่อตอนในยอดนักสืบจิ๋วโคนัน (แอนิเมชัน) รายการรหัสไปรษณีย์ไทย รัฐปาเลสไตน์ ราชวงศ์ชิง