ลำดับเหตุการณ์คณะราษฎร

ลำดับเหตุการณ์คณะราษฎรแสดงรายการเหตุการณ์สำคัญนับตั้งแต่การก่อตั้งคณะราษฎรในปี 2469 จนหมดอำนาจในปี 2490เหตุการณ์ปฏิวัติสยามเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475 เป็นเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ไทย และทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์ที่เคยเป็นผู้ปกครองสูงสุดของประเทศมาช้านานเสียอำนาจส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงดังกล่าวใน พ.ศ. 2475 การต่อสู้ทางการเมืองก็ยังมิได้จบลงไปอย่างสิ้นเชิง ยังคงมีการต่อสู้กันระหว่างผู้นำในระบอบเก่า กับระบอบใหม่ หรือความขัดแย้งในผู้นำคณะราษฎรด้วยกันเอง จนรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2490 ถือได้ว่าเป็นการล้างอำนาจทางการเมืองของคณะราษฎรเสียสิ้น

ใกล้เคียง

ลำดับ ลำดับเหตุการณ์คณะราษฎร ลำดับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความไม่สงบในชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย ลำดับเหตุการณ์สำคัญในอาณาจักรอยุธยา ลำดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ ลำดับเวลารัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2557 ลำดับชั้นของทูตสวรรค์ในศาสนาคริสต์ ลำดับโปเจียมแห่งราชอาณาจักรไทย ลำดับสิ่งประดิษฐ์ของสหรัฐ (ค.ศ. 1946–91) ลำดับศักดิ์ของกฎหมาย

แหล่งที่มา

WikiPedia: ลำดับเหตุการณ์คณะราษฎร http://www.pridiinstitute.com/autopage/show_page.p... http://thunder.prohosting.com/~jub/2475-90.html http://www.rakbankerd.com/01_jam/thaiinfor/country... http://www.sarakadee.com/feature/1999/06/2475.htm http://www.sarakadee.com/web/modules.php?name=News... http://www.pridi-fo.th.com/pridi-profile.htm http://www.prachatai3.info/journal/2007/09/14218 http://web.archive.org/20070723175344/www.geocitie... http://www.talkingmachine.org/national_day_24_june... http://www.crma.ac.th/histdept/archives/viewpoint/...