วชิราวุธวิทยาลัย
วชิราวุธวิทยาลัย

วชิราวุธวิทยาลัย

วชิราวุธวิทยาลัย เป็นโรงเรียนประจำชายล้วน สถาปนาขึ้นโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยพระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อสร้างโรงเรียนแก่กุลบุตรชาวไทยแทนการสร้างพระอารามซึ่งมีอยู่มากแล้วนั้น ต่อมา ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ได้มีพระบรมราชโองการให้รวมโรงเรียนมหาดเล็กหลวง กรุงเทพ และโรงเรียนราชวิทยาลัยเข้าด้วยกัน โดยให้นักเรียนย้ายมาเรียนรวมกันที่โรงเรียนมหาดเล็กหลวงกรุงเทพ พร้อมทั้งได้พระราชทานนามโรงเรียนขึ้นใหม่ว่า “วชิราวุธวิทยาลัย” เพื่อเป็นพระบรมราชานุสรณ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดโรงเรียนสืบต่อไปวชิราวุธวิทยาลัยมีตึกที่พักนักเรียน เรียกว่า "คณะ" เป็นเสมือนบ้านของนักเรียน แบ่งออกเป็น 2 ฝั่ง คือ คณะเด็กโต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยม แบ่งออกเป็น ๖ คณะ คือ คณะผู้บังคับการ คณะดุสิต คณะจิตรดา คณะพญาไท คณะจงรักภักดี คณะศักดิ์ศรีมงคล ส่วนคณะเด็กเล็กสำหรับนักเรียนชั้นประถม แบ่งออกเป็น ๓ คณะ คือ คณะสนามจันทร์ คณะนันทอุทยาน และ คณะสราญรมย์ นอกจากนี้ ทางโรงเรียนยังส่งเสริมให้นักเรียนได้เล่นกีฬาต่าง ๆ เช่น รักบี้ฟุตบอล แบดมินตัน นอกจากนี้ ยังมีการจัดการแข่งขันรักบี้ประเพณีกับมาเลย์ คอลเลจ (Malay College Kuala Kangsar) จากประเทศมาเลเซีย เป็นประจำทุก ๆ ปีปัจจุบัน ดำเนินการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตั้งอยู่ที่ ถนนราชวิถี แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

วชิราวุธวิทยาลัย

ชื่ออังกฤษ Vajiravudh College
ผู้ก่อตั้ง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ประเภท โรงเรียนเอกชน
เพลง เพลงมหาวชิราวุธราชสดุดี
สถาปนา 29 ธันวาคม พ.ศ. 2453 (7002109000000000000109 ปี 70005000000000000005 วัน)
รหัส 1110100022 (ใหม่)
81100205 (เก่า)
เว็บไซต์ http://www.vajiravudh.ac.th
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ใกล้เคียง

วชิราวุธวิทยาลัย วชิรา เพิ่มสุริยา วชิราลงกรณ์ วชิรวิชญ์ ชีวอารี วชิรวิชญ์ ไพศาลกุลวงศ์ วชิรพยาบาล วชิรวิชญ์ เรืองวิวรรธน์ วิรากานต์ เสณีตันติกุล วิรายา ภัทรโชคชัย วชิระมณฑ์ คุณะเกษมธนาวัฒน์

แหล่งที่มา

WikiPedia: วชิราวุธวิทยาลัย http://maps.google.com/maps?ll=13.775497,100.51878... http://www.multimap.com/map/browse.cgi?lat=13.7754... http://www.oldvajiravudh.com/ http://www.terraserver.com/imagery/image_gx.asp?cp... http://www.globalguide.org?lat=13.775497&long=100.... http://www.wikimapia.org/maps?ll=13.775497,100.518... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%... http://www.vajiravudh.ac.th/ http://www.vajiravudh.ac.th http://www.vajiravudh.ac.th/VCZone/vc_sarn/vcsarn2...