วัชรเรศร วิวัชรวงศ์
วัชรเรศร วิวัชรวงศ์

วัชรเรศร วิวัชรวงศ์

วัชเรศร วิวัชรวงศ์ มีพระนามเดิมว่า หม่อมเจ้าวัชรเรศร มหิดล (ท่านชายอ้น; 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2524)[1] เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประสูติแต่สุจาริณี วิวัชรวงศ์ และเป็นพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ปัจจุบันพำนักอยู่สหรัฐ

วัชรเรศร วิวัชรวงศ์

พรรคการเมือง พรรคเดโมแครต
เกิด 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2524 (38 ปี)
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
ชื่ออื่น หม่อมเจ้าวัชรเรศร มหิดล
บิดามารดา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
สุจาริณี วิวัชรวงศ์
ถิ่นพำนัก สหรัฐ