วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร
วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร

วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร

วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร เป็นวัดพระอารามหลวง ชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร ปัจจุบันมี พระเทพวรมุนี เป็นเจ้าอาวาส ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2549-ปัจจุบัน ประดิษฐาน ณ ริมฝั่งแม่น้ำโขง ถนนชยางกูร บ้านธาตุพนม ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม มีลักษณะเป็นเจดีย์รูปสี่เหลี่ยมจตุรัสก่อด้วยอิฐ กว้างด้านละ 12.33 เมตร สูง 53.6 เมตร มีกำแพงล้อมองค์พระธาตุ 4 ชั้น องค์พระธาตุตั้งอยู่บนภูกำพร้า (เนินดินสูงจากพื้นธรรมดาประมาณ 3 เมตร) ภายในบริเวณมีบึงขนาดใหญ่เรียกว่าบึงธาตุพนม ในวันเพ็ญเดือน 3 ถึง แรม 1 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปีจะมีงานประจำปีเพื่อเป็นการนมัสการพระธาตุพนม

วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร

นิกาย เถรวาท
เว็บไซต์ http://www.watthat.com
ประเภท พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร
พระประธาน หลวงพ่อองค์แสนศาสดา (พระอุโบสถ)
ชื่อ พระธาตุพนมบรมเจดีย์
พระพุทธรูปสำคัญ หลวงพ่อมารวิชัยศาสดา (หอพระแก้ว)
กิจกรรม งานนมัสการพระธาตุพนม สวดมนต์ข้ามปี มอบทุนบาลี วันบุรพาจารย์รำลึก วันสัตตนาคารำลึก
เวลาทำการ 05.00-20.00 น.
ที่ตั้ง 183/13 ถนนชยางกูร ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 48110
การถ่ายภาพ พระธาตุพนม พิพิธภัณฑ์ บ่อนำพระอินทร์ หอระฆัง ฆ้องใหญ่ หอพระนอน กลองใหญ่ รัตนศาลา ต้นพระศรีมหาโพธิ์
จุดสนใจ พระธาตุพนม พิพิธภัณฑ์ บ่อนำพระอินทร์ หอระฆัง ฆ้องใหญ่ หอพระนอน กลองใหญ่ รัตนศาลา ต้นพระศรีมหาโพธิ์

ใกล้เคียง

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร วัดพระธรรมกาย วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร วัดพระธาตุลำปางหลวง วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

แหล่งที่มา

WikiPedia: วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร http://maps.google.com/maps?ll=16.942645,104.72405... http://www.multimap.com/map/browse.cgi?lat=16.9426... http://www.terraserver.com/imagery/image_gx.asp?cp... http://www.watthat.com http://www.watthat.com/show.php?type=6&id=12 http://www.globalguide.org?lat=16.942645&long=104.... http://www.wikimapia.org/maps?ll=16.942645,104.724... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%... https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Wat_Ph...