วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร
วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร

วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร

วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร เป็นวัดพระอารามหลวง ชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร ปัจจุบันมี พระเทพวรมุนี เป็นเจ้าอาวาส ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2549-ปัจจุบัน ประดิษฐาน ณ ริมฝั่งแม่น้ำโขง ถนนชยางกูร บ้านธาตุพนม ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม มีลักษณะเป็นเจดีย์รูปสี่เหลี่ยมจตุรัสก่อด้วยอิฐ กว้างด้านละ 12.33 เมตร สูง 53.6 เมตร มีกำแพงล้อมองค์พระธาตุ 4 ชั้น องค์พระธาตุตั้งอยู่บนภูกำพร้า (เนินดินสูงจากพื้นธรรมดาประมาณ 3 เมตร) ภายในบริเวณมีบึงขนาดใหญ่เรียกว่าบึงธาตุพนม ในวันเพ็ญเดือน 3 ถึง แรม 1 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปีจะมีงานประจำปีเพื่อเป็นการนมัสการพระธาตุพนม

วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร

พระประธาน หลวงพ่อองค์แสนศาสดา (พระอุโบสถ)
เว็บไซต์ http://www.watthat.com
จุดสนใจ พระธาตุพนม พิพิธภัณฑ์ บ่อนำพระอินทร์ หอระฆัง ฆ้องใหญ่ หอพระนอน กลองใหญ่ รัตนศาลา ต้นพระศรีมหาโพธิ์
ที่ตั้ง 183/13 ถนนชยางกูร ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 48110
กิจกรรม งานนมัสการพระธาตุพนม สวดมนต์ข้ามปี มอบทุนบาลี วันบุรพาจารย์รำลึก วันสัตตนาคารำลึก
ชื่อ พระธาตุพนมบรมเจดีย์
ประเภท พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร
พระพุทธรูปสำคัญ หลวงพ่อมารวิชัยศาสดา (หอพระแก้ว)
การถ่ายภาพ พระธาตุพนม พิพิธภัณฑ์ บ่อนำพระอินทร์ หอระฆัง ฆ้องใหญ่ หอพระนอน กลองใหญ่ รัตนศาลา ต้นพระศรีมหาโพธิ์
นิกาย เถรวาท
เวลาทำการ 05.00-20.00 น.

ใกล้เคียง

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร วัดพระธรรมกาย วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร วัดพระธาตุลำปางหลวง วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง

แหล่งที่มา

WikiPedia: วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร http://maps.google.com/maps?ll=16.942645,104.72405... http://www.multimap.com/map/browse.cgi?lat=16.9426... http://www.terraserver.com/imagery/image_gx.asp?cp... http://www.watthat.com http://www.watthat.com/show.php?type=6&id=12 http://www.globalguide.org?lat=16.942645&long=104.... http://www.wikimapia.org/maps?ll=16.942645,104.724... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%... https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Wat_Ph...