วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร
วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร

วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร

วัดพระปฐมเจดีย์ เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร[1] ตั้งอยู่ที่ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม มีจุดเด่นที่สำคัญคือ พระปฐมเจดีย์ หรือ พระธมเจดีย์ ซึ่งเป็นเจดีย์ที่ใหญ่และสูงที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย องค์พระปฐมเจดีย์ปัจจุบันนี้ เป็นพระเจดีย์ทรงลังกา แบบสุโขทัย สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งสร้างครอบเจดีย์เดิมถึงสององค์ ได้แก่ เจดีย์ทรงสถูปสาญจีตามแบบอินเดียยุคพระเจ้าอโศกมหาราช และเจดีย์ทรงขอมโบราณ นอกจากองค์พระปฐมเจดีย์แล้ว ในลานชั้นลดด้านทิศใต้องค์พระปฐมเจดีย์และพระอุโบสถมีพระประธาน พระพุทธรูปศิลาขาว ซึ่งเป็นสองในสี่พระพุทธรูปประทับนั่งห้อยพระบาท ปางแสดงธรรม ที่สร้างขึ้นในยุคทวารวดี[2]

วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร

นิกาย เถรวาท มหานิกาย
ประเภท พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร
พระประธาน พระศิลาขาว
ชื่อ วัดพระปฐมเจดีย์
พระพุทธรูปสำคัญ พระร่วงโรจนฤทธิ์ พระพุทธนรเชษฐ์
ที่ตั้ง ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ใกล้เคียง

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร วัดพระธรรมกาย วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร วัดพระธาตุลำปางหลวง วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร วัดพระแท่นศิลาอาสน์

แหล่งที่มา

WikiPedia: วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร http://maps.google.com/maps?ll=13.816930,100.05998... http://www.jedeethai.com/ http://www.jedeethai.com/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%... http://www.multimap.com/map/browse.cgi?lat=13.8169... http://www.terraserver.com/imagery/image_gx.asp?cp... http://www.komchadluek.net/news/lifestyle/144282 http://www.globalguide.org?lat=13.816930&long=100.... http://www.wikimapia.org/maps?ll=13.816930,100.059... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%... http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID...