วิกิพีเดีย:โครงการวิกิอาเซียน

โครงการวิกิอาเซียน เป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาและสร้างสรรค์บทความเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ (กัมพูชา บรูไน ไทย พม่า ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ลาว เวียดนาม สิงคโปร์และอินโดนีเซีย) และประเทศผู้สังเกตการณ์อีก 2 ประเทศ (ติมอร์ตะวันออกและปาปัวนิวกินี) ให้มีความสมบูรณ์เพื่อเป็นแหล่งความรู้เกี่ยวกับอาเซียนให้คนไทยมีความพร้อมในการเข้าร่วมประชาคมอาเซียน 2015

ใกล้เคียง

วิกิพีเดียภาษาไทย วิกิพีเดีย วิกิพีเดียภาษาอังกฤษ วิกิพจนานุกรม วิกิพีเดียภาษาสเปน วิกิพีเดียภาษาคาซัค วิกิพีเดียภาษาอินโดนีเซีย วิกิพีเดียภาษาไซลีเซีย วิกิพีเดียภาษารัสเซีย วิกิพีเดียภาษากาตาลา