วินโดวส์เอกซ์พี
วินโดวส์เอกซ์พี

วินโดวส์เอกซ์พี

ไมโครซอฟท์ วินโดวส์เอกซ์พี (อังกฤษ: Microsoft Windows XP, ชื่อรหัส: Whistler) เป็นระบบปฏิบัติการที่ไมโครซอฟท์ได้ผลิตออกมาในปี พ.ศ. 2544 โดย XP นั้นคือตัวอักษรที่ย่อมาจาก Experience (เอกซ์พีเรียนซ์) ซึ่งมีความหมายว่า ประสบการณ์ ความรู้ที่มีโดยประสบการณ์ ปัจจุบันวินโดวส์เอกซ์พีได้สิ้นสุดการสนับสนุนแล้วตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2557[3]

วินโดวส์เอกซ์พี

แพลตฟอร์มที่รองรับ IA-32, x86-64, IA-64
เว็บไซต์ โฮมเพจของวินโดวส์เอกซ์พี
รุ่นปัจจุบัน 5.1.2600.5574 Service Pack 3 (x86 SP3) (21 เมษายน ค.ศ. 2008 (2008-04-21)) (info)
ชนิดเคอร์เนล Hybrid
ลิขสิทธิ์ MS-EULA
รูปแบบรหัสต้นฉบับ Closed source, Shared source[1]
วันที่เปิดตัว RTM: 24 สิงหาคม พ.ศ. 2544
Retail: 25 ตุลาคม พ.ศ. 2544 (info)

แหล่งที่มา

WikiPedia: วินโดวส์เอกซ์พี http://windows.microsoft.-us/windows/help/end-supp... http://forums.microsoft.com/TechNet/ShowPost.aspx?... http://msdn.microsoft.com/embedded/windowsxpembedd... http://www.microsoft.com/en-us/windows/endofsuppor... http://www.microsoft.com/presspass/press/2001/aug0... http://www.microsoft.com/resources/sharedsource/wi... http://www.microsoft.com/thailand/windows/products... http://www.microsoft.com/windows/windows-xp/defaul... http://pclab.nectec.or.th/wiki/images/1/1e/Windows... https://support.microsoft.com/th-th/help/14223/win...