วีระยุทธ ดิษยะศริน
วีระยุทธ ดิษยะศริน

วีระยุทธ ดิษยะศริน

นาวาอากาศเอก วีระยุทธ ดิษยะศริน (1 พฤษภาคม พ.ศ. 2498) เป็นอดีตพระสวามี[1][2][3] ในสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เป็นผู้อนุรักษ์และฟื้นฟู นางสาวสยาม เครื่องบินพลเรือนลำแรกของไทยให้กลับมาใช้งานได้ เป็นพระบิดาของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณปัจจุบันนาวาอากาศเอกวีระยุทธ ดำรงตำแหน่งเป็นอุปนายกสมาคมกีฬาทางอากาศ และการบินแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และประธานมูลนิธิอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์[4][5]

วีระยุทธ ดิษยะศริน

แหล่งที่มา

WikiPedia: วีระยุทธ ดิษยะศริน http://www.apnewsarchive.com/1996/Thai-Princess-Co... http://www.nationejobs.com/content/manage/bookshel... http://www.rasat-faithailand.com/ http://www.ryt9.com/s/nnd/1270122 http://www.whomagmedia.com/hobbies_content_detail.... http://www.tangoavia.org/index.php?lay=show&ac=art... http://www.hu.ac.th/72year/mmenu4m2.html http://www.hu.ac.th/72year/mmenu4m9.html http://www.manager.co.th/CelebOnline/ViewNews.aspx... http://news.nipa.co.th/news.action?newsid=100745