ศรีรัศมิ์ สุวะดี
ศรีรัศมิ์ สุวะดี

ศรีรัศมิ์ สุวะดี

พลตรีหญิง ท่านผู้หญิง ศรีรัศมิ์ สุวะดี (เกิด 9 ธันวาคม พ.ศ. 2514) เป็นอดีตพระวรชายาในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งยังทรงเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นพระราชมารดาในสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมารศรีรัศมิ์ สมรสกับพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งยังดำรงพระยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาขึ้นเป็นหม่อมศรีรัศมิ์ มหิดล ณ อยุธยา ต่อมาหม่อมศรีรัศมิ์ ได้ประสูติกาลสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2548 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรจึงทรงโปรดเกล้าฯ สถาปนาขึ้นดำรงพระอิสริยยศเป็น พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารต่อมามีการจับกุมพระญาติใกล้ชิดของพระองค์ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการฉ้อราษฎร์บังหลวง และหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ จึงทรงขอพระราชทานกราบบังคมทูลลาออกจากฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ มีผลตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และกลับไปใช้ชีวิตที่อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

ศรีรัศมิ์ สุวะดี

คู่สมรส พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
(พ.ศ. 2544 - 2557)
บุตร สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ
เกิด 9 ธันวาคม พ.ศ. 2514 (48 ปี)
จังหวัดสมุทรสงคราม ประเทศไทย
บิดามารดา อภิรุจ สุวะดี
วันทนีย์ สุวะดี

แหล่งที่มา

WikiPedia: ศรีรัศมิ์ สุวะดี http://www.bbc.com/news/world-asia-30258759 http://news.ch7.com/detail/98683/%E0%B8%9E%E0%B8%A... http://www.nationmultimedia.com/2005/04/30/nationa... http://www.nationmultimedia.com/2006/04/27/special... http://www.nationmultimedia.com/2006/08/04/nationa... http://www.nationweekend.com/home/article/1177/183... http://www.nationweekend.com/home/article/1177/183... http://www.nationweekend.com/weekend/20050204/web0... http://www.nationweekend.com/weekend/20050503/web0... http://www.ryt9.com/s/tpd/1383161