ศันสนีย์ เสถียรสุต
ศันสนีย์ เสถียรสุต

ศันสนีย์ เสถียรสุต

แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ผู้ก่อตั้งเสถียรธรรมสถาน, สาวิกาสิกขาลัย และธรรมาศรม