ศาลชั้นต้น (ประเทศไทย)

ศาลชั้นต้น เป็นศาลยุติธรรม เป็นศาลที่พิจารณาและชี้ขาดตัดสินคดีในชั้นแรก โดยทั่วไป ผู้ใดที่มีคดีความและประสงค์จะใช้สิทธิฟ้องร้องจะต้องยื่นฟ้องที่ศาลนี้[1]

แหล่งที่มา

WikiPedia: ศาลชั้นต้น (ประเทศไทย) http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%88%E0... http://app-thca.krisdika.go.th/Naturesig/CheckSig?... http://app-thca.krisdika.go.th/Naturesig/CheckSig?... http://app-thca.krisdika.go.th/Naturesig/CheckSig?... http://app-thca.krisdika.go.th/Naturesig/CheckSig?... http://www.moj.go.th/th/home/history http://www.supremecourt.or.th/webportal/supremecou... http://www.supremecourt.or.th/webportal/supremecou...