ศาลรัฐธรรมนูญ (ประเทศไทย)
ศาลรัฐธรรมนูญ (ประเทศไทย)

ศาลรัฐธรรมนูญ (ประเทศไทย)

ศาลรัฐธรรมนูญ (ย่อ: ศร.) เป็นองค์กรตุลาการที่จัดตั้งขึ้นครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 แทนคณะตุลาการรัฐธรรมนูญที่ยุบเลิกไป และมีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญ แต่ไม่มีอำนาจหน้าที่พิจารณาอรรถคดีทั่วไป

ศาลรัฐธรรมนูญ (ประเทศไทย)

วันก่อตั้ง 11 ตุลาคม 2540
งบประมาณ 235.1022 ล้านบาท (พ.ศ. 2558)[1]
เขตอำนาจ ทั่วประเทศไทย
เอกสารหลัก รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561
ผู้บริหารหลัก นุรักษ์ มาประณีต, ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
เชาวนะ ไตรมาศ[2], เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

แหล่งที่มา

WikiPedia: ศาลรัฐธรรมนูญ (ประเทศไทย) http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/politics... http://maps.google.com/maps?t=k&q=Thailand&ll=13.7... http://www.thairath.co.th/content/pol/357561 http://www.thairath.co.th/content/pol/379866 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/0004613... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/0012315... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2541/E/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2543/E/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2549/E/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/E/...