ศุภชัย เจียรวนนท์
ศุภชัย เจียรวนนท์

ศุภชัย เจียรวนนท์

ศุภชัย เจียรวนนท์ (เกิด: 24 มีนาคม พ.ศ. 2510) เป็นนักธุรกิจชาวไทย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ประธานกรรมการ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และกรรมการในคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา กรรมการในคณะกรรมการบริหารโครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น ในรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา และได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (ประเทศไทย) จำกัด[1] นอกจากนี้ยังมีตำแหน่งเป็น ประธาน สมาคมเครือข่ายโกลบอล คอมแพ็ก ประเทศไทย และได้รับตำแหน่งประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย [2]

ศุภชัย เจียรวนนท์

อาชีพ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และ ประธานกรรมการ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คู่สมรส บุษดี เจียรวนนท์ (มหพันธ์)
บุตร กรวัฒน์ เจียรวนนท์
กมลนันท์ เจียรวนนท์
แซนเดอร์ เจียรวนนท์
เกิด 24 มีนาคม พ.ศ. 2510 (52 ปี)
กรุงเทพมหานคร
บิดามารดา ธนินท์ เจียรวนนท์
เทวี เจียรวนนท์
จบจาก มหาวิทยาลัยบอสตัน
สัญชาติ ไทย

ใกล้เคียง

ศุภชัย ใจเด็ด ศุภชัย เจียรวนนท์ ศุภชัย โพธิ์สุ ศุภชัย สุวรรณอ่อน ศุภชัย พานิชภักดิ์ ศุภชัย ศรีวิจิตร ศุภชัย ตั้งวงศ์ศานต์ ศุภชัย ใจสมุทร ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์ ศุภชัย สมเจริญ

แหล่งที่มา

WikiPedia: ศุภชัย เจียรวนนท์ http://www.cpgroupglobal.com/th/News/nDetail/artic... http://www.gotomanager.com/news/printnews.aspx?id=... https://brandinside.asia/cp-group-next-gen-supacha... https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/852437 https://www.bbc.com/thai/resources/idt-sh/thai_jun... https://edition.cnn.com/videos/business/2019/06/12... https://mgronline.com/cyberbiz/detail/962000004274... https://mgronline.com/cyberbiz/detail/962000009755... https://mgronline.com/qol/detail/9620000061572 https://mgronline.com/qol/detail/9620000111463