ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)
ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)

ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)

ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) (อังกฤษ: Thai-Japan Bangkok Youth Center) หรือที่นิยมเรียกว่า สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรุงเทพมหานคร กระทรวงมหาดไทย ซึ่งก่อตั้งขึ้นจากความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลญี่ปุ่น เนื่องในโอกาสที่ประเทศไทยจัดงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิด เมื่อเวลา 16:45 นาฬิกา ของวันเสาร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2525[2] ศูนย์เยาวชนแห่งนี้ ตั้งอยู่ริมถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร[3] ภายในบริเวณประกอบด้วยสนามกีฬาประเภทต่างๆ คือสนามฟุตบอล พร้อมลู่วิ่งมาตรฐาน สนามแข่งขันกีฬาในร่มทุกประเภท เพื่อให้บริการแก่สมาชิก ซึ่งประกอบด้วยเยาวชน และประชาชนทั่วไป และมีการจัดฝึกสอนโดยผู้เชี่ยวชาญ ปัจจุบันมี "นายกรณิศ บัวจันทร์(2560)" เป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ[4]

ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)

เปิดใช้สนาม 3 เมษายน พ.ศ. 2525
ความจุ
  • สนามฟุตบอล
    6,600 ที่นั่ง
  • อาคารกีฬาเวสน์ 1
    3,800 ที่นั่ง
  • อาคารกีฬาเวสน์ 2
    1,300 ที่นั่ง
เจ้าของ กรุงเทพมหานคร กระทรวงมหาดไทย
,รัฐบาลญี่ปุ่น
ก่อสร้าง กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523
ผู้ดำเนินการ กองการกีฬา สำนักวัฒนธรรม กีฬา
และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร กระทรวงมหาดไทย
ผู้รับเหมาหลัก บริษัท โอบายาชิ งูมิ จำกัด,
ประเทศญี่ปุ่น
ที่ตั้ง เลขที่ 2[1] ถนนมิตรไมตรี
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
ลงเสาเข็ม 18 เมษายน พ.ศ. 2523

แหล่งที่มา

WikiPedia: ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) http://203.155.220.217/swdi/about_name.asp http://203.155.220.217/swdi/about_us.asp http://203.155.220.217/swdi/connect_yc.asp http://203.155.220.217/swdi/service.asp http://203.155.220.217/swdi/service_buiding.asp http://www.bangkokunitedfc.com/about.php?page=3 //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%... http://www.bangkok.go.th/thai_japan http://www.ohmpps.go.th/documents/BR2525014/pdf/T0... http://www.ohmpps.go.th/documents/BR2525014/pic/T0...