สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ก่อตั้งด้วยความช่วยเหลือของรัฐบาลญี่ปุ่น โดยเน้นการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งอยู่เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ชื่อย่อ สจล. / KMITL
เว็บไซต์ www.kmitl.ac.th
นายกสภามหาวิทยาลัย ศ.พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์[1]
ประเภท สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ
สถาปนา 24 สิงหาคม พ.ศ. 2503 ศูนย์ฝึกโทรคมนาคมนนทบุรี
24 เมษายน พ.ศ. 2514 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
คติพจน์ การศึกษา วิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศ
อธิการบดี ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
ที่ตั้ง วิทยาเขตหลัก
ถนนฉลองกรุง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
วิทยาเขตชุมพร
ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

ใกล้เคียง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย สถาบันพระบรมราชชนก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันการบินพลเรือน สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน สถาบันวิทยาลัยชุมชน

แหล่งที่มา

WikiPedia: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง http://maps.google.com/maps?ll=13.726725,100.78012... http://www.multimap.com/map/browse.cgi?lat=13.7267... http://www.terraserver.com/imagery/image_gx.asp?cp... http://www.globalguide.org?lat=13.726725&long=100.... http://www.wikimapia.org/maps?ll=13.726725,100.780... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%... http://www.agri.kmitl.ac.th/chaokhun/plot.html http://www.pcc.kmitl.ac.th/index.php/2014-06-11-03... http://www.pr.kmitl.ac.th/pdf/KMITL_Logo_Guidebook... http://www.kmitl.ac.th/