สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ก่อตั้งด้วยความช่วยเหลือของรัฐบาลญี่ปุ่น โดยเน้นการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งอยู่เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เว็บไซต์ www.kmitl.ac.th
สถาปนา 24 สิงหาคม พ.ศ. 2503 ศูนย์ฝึกโทรคมนาคมนนทบุรี
24 เมษายน พ.ศ. 2514 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ที่ตั้ง วิทยาเขตหลัก
ถนนฉลองกรุง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
วิทยาเขตชุมพร
ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
ประเภท สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ
คติพจน์ การศึกษา วิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศ
ชื่อย่อ สจล. / KMITL
อธิการบดี ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
นายกสภามหาวิทยาลัย ศ.พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์[1]

ใกล้เคียง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สถาบันวิทยาลัยชุมชน สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน สถาบันการบินพลเรือน สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

แหล่งที่มา

WikiPedia: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง http://maps.google.com/maps?ll=13.726725,100.78012... http://www.multimap.com/map/browse.cgi?lat=13.7267... http://www.terraserver.com/imagery/image_gx.asp?cp... http://www.globalguide.org?lat=13.726725&long=100.... http://www.wikimapia.org/maps?ll=13.726725,100.780... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%... http://www.agri.kmitl.ac.th/chaokhun/plot.html http://www.pcc.kmitl.ac.th/index.php/2014-06-11-03... http://www.pr.kmitl.ac.th/pdf/KMITL_Logo_Guidebook... http://www.kmitl.ac.th/