สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 25
สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 25

สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 25

สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 25 (พ.ศ. 2562-ปัจจุบัน) เป็นสภาล่างของรัฐสภาหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 ประกอบด้วยสมาชิก (ส.ส.) 500 คน 350 คนเป็นผู้แทนเขตเลือกตั้งทั้ง 350 เขตตามระบบจัดสรรปันส่วนผสม ซึ่งลดจำนวนลงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และอีก 150 คนมาจากระบบบัญชีรายชื่อที่ใช้สูตรที่นั่งปรับระดับ (leveling seat)

สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 25

รัฐบาล คณะรัฐมนตรีประยุทธ์ 2
ที่ 1 17[5] – 21 ตุลาคม 2562[6]
ที่ 2 1 พฤศจิกายน 2562[3] – 29 กุมภาพันธ์ 2563 [4]
พรรคครอง รัฐบาลผสมพรรคพลังประชารัฐและพรรคร่วมรัฐบาลอีก 18 พรรค
ที่ 1ที่ 2
ที่ 122 พฤษภาคม[1] – 19 กันยายน 2562[2]
ที่ 21 พฤศจิกายน 2562[3] – 29 กุมภาพันธ์ 2563 [4]
รองประธานคนที่ 2 ศุภชัย โพธิ์สุ (ภูมิใจไทย)
รองประธานคนที่ 1 สุชาติ ตันเจริญ (พลังประชารัฐ)
นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
การเลือกตั้ง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562
เขตอำนาจ ประเทศไทย
สมาชิก 500
ผู้นำฝ่ายค้าน สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ (เพื่อไทย)
ฝ่ายค้าน พรรคเพื่อไทย และพรรคร่วมฝ่ายค้านอีก 6 พรรค
ประธาน ชวน หลีกภัย (ประชาธิปัตย์)
วาระ 24 มีนาคม 2562[lower-alpha 1] –

ใกล้เคียง

สภาผู้แทนราษฎรไทย สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 25 สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 26 สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 24 สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 23 สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 21 สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 22 สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 9 สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 5 สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 8

แหล่งที่มา

WikiPedia: สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 25 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/...