สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี พระวรราชชายา
สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี พระวรราชชายา

สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี พระวรราชชายา

พันโทหญิง สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี พระวรราชชายา (พระนามเดิม: ประไพ สุจริตกุล; 10 มิถุนายน พ.ศ. 2445 — 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2518) สมเด็จพระวรราชชายาในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นธิดาของเจ้าพระยาสุธรรมมนตรี (ปลื้ม สุจริตกุล) กับท่านผู้หญิงกิมไล้ สุธรรมมนตรี (สุจริตกุล) เข้ารับราชการฝ่ายในในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระอินทราณี ต่อมาพระอินทราณีตั้งครรภ์ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯสถาปนาพระอินทราณี ขึ้นดำรงพระยศเจ้านายตำแหน่งพระมเหสีที่ พระวรราชชายาเธอ พระอินทรศักดิศจี ทรงได้รับการสถาปนาพระราชอิสริยยศสูงสุดที่ สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี พระบรมราชินี ภายหลังด้วยเกิดเหตุหลายประการเกี่ยวข้องกับสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี พระบรมราชินี อันมีเรื่องการตกพระครรภ์หลายครั้ง เป็นเหตุผลประการหนึ่ง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการให้ออกพระนามว่า สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี พระวรราชชายา แทน ภายหลังพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต ในพ.ศ. 2468 สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี ทรงย้ายไปประทับยังพระตำหนักสวนนกไม้ ในพระราชวังดุสิต ต่อมาจึงทรงย้ายไปประทับที่วังริมคลองภาษีเจริญ จังหวัดธนบุรี พระนิวาสน์เดิมของพระองค์พระองค์ ซึ่งเป็นบ้านของเจ้าพระยาสุธรรมมนตรี พระบิดาของพระองค์เอง โดยทรงประทับที่นี่เป็นการถาวรตลอดพระชนม์ชีพ พระองค์สิ้นพระชนม์ ณ โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2518 สิริพระชนมายุ 73 พรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี พระวรราชชายา

พระราชบุตร สมเด็จเจ้าฟ้าชาย
ราชวงศ์ จักรี
พระชนนี กิมไล้ สุธรรมมนตรี
พระชนก เจ้าพระยาสุธรรมมนตรี (ปลื้ม สุจริตกุล)
สิ้นพระชนม์ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2518 (73 ปี)
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
พระราชสวามี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (2465–2468)
ถัดไป หม่อมเจ้ารำไพพรรณี
ประสูติ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2445
จังหวัดธนบุรี อาณาจักรสยาม
และ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2465 — 1 มกราคม พ.ศ. 2466
ดำรงพระยศ 15 กันยายน พ.ศ. 2468 — 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2518

แหล่งที่มา

WikiPedia: สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี พระวรราชชายา http://chechadnews.blogspot.com/2012/12/blog-post.... http://topicstock.pantip.com/library/topicstock/K3... http://www.rakbankerd.com/01_jam/thaiinfor/country... http://variety.teenee.com/world/77434.html http://www.khunnamob.info/board/print.php?Category... http://www.phyathaipalace.org/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E... http://bcnnon.ac.th/webnon/Load/2013/01/king22.pdf http://kps.ku.ac.th/v8/index.php/th/12-news/kps-ne... http://www.snc.lib.su.ac.th/west/index.php?option=... http://www2.vajira.ac.th/tqm/wp-content/uploads/20...