สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร

นายร้อยโท สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร หรือ สมเด็จพระบรมราชปิตุลาธิบดี เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ (27 มิถุนายน พ.ศ. 2421 – 4 มกราคม พ.ศ. 2437 นับแบบปัจจุบันตรงกับ พ.ศ. 2438) เป็นพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ประสูติแต่สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา พระบรมราชเทวี พระองค์ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสยามมกุฎราชกุมารพระองค์แรกของประเทศไทย แต่หลังจากดำรงตำแหน่งสยามกุฎราชกุมารได้เพียง 8 ปี ก็เสด็จสวรรคต ขณะมีพระชนมายุ 15 พรรษา

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร

ดำรงพระยศ 14 มกราคม พ.ศ. 2430[1] - 4 มกราคม พ.ศ. 2438 (70007000000000000007 ปี 7002355000000000000355 วัน)
พระราชสมภพ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2421
พระบรมมหาราชวัง อำเภอพระนคร จังหวัดพระนคร ประเทศสยาม
ลายพระอภิไธย
ถัดไป สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ
พระราชมารดา สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
สวรรคต 4 มกราคม พ.ศ. 2438 (16 ปี)
วังวินด์เซอร์ อำเภอปทุมวัน จังหวัดพระนคร ประเทศสยาม
สถาปนา 14 มกราคม พ.ศ. 2430
พระราชบิดา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ราชวงศ์ จักรี

ใกล้เคียง

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร

แหล่งที่มา

WikiPedia: สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2429/03... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2429/04... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2430/00... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2434/01... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2434/02... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2434/04... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2434/05... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2435/01... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2435/04... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2436/03...