สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้า สุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี
สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้า สุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี

สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้า สุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี

สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้า สุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี (10 พฤษภาคม พ.ศ. 2404 – 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2470) หรือที่ชาววังสมัย ร.5 - ร.6 ออกพระนามว่า เสด็จพระนาง เป็นพระมเหสีชั้นลูกหลวงตำแหน่ง พระนางเจ้า พระราชเทวี ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แต่ต่างพระมารดากับพระราชสวามี ด้วยพระองค์ประสูติแต่เจ้าคุณจอมมารดาสำลี พระสนมเอกพระองค์เป็นพระมารดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าสุทธาทิพยรัตน์ กรมหลวงศรีรัตนโกสินทร ซึ่งทรงเป็นเจ้าฟ้าชั้นเอก (ชั้นทูลกระหม่อม) ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์แรกที่มีพระชนม์ และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิตในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงได้รับเฉลิมพระนามเป็นสมเด็จพระปิตุจฉาเจ้า สุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี ชาววังจึงออกพระนามว่าสมเด็จพระปิตุจฉาเจ้า นับแต่นั้นภายหลัง สมเด็จทรงสิ้นพระชนม์เมื่อวันเสาร์ เดือน 8 ขึ้น 11 ค่ำ ปีเถาะ นพศก จ.ศ. 1289 (9 กรกฎาคม พ.ศ. 2470) ณ ตำหนักสมเด็จ วังบางขุนพรหม พระชนมายุ 66 พรรษา

สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้า สุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี

ราชวงศ์ จักรี
ก่อนหน้า พระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี
พระบุตร
พระมารดา เจ้าคุณจอมมารดาสำลี ในรัชกาลที่ 4
พระสวามี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
สิ้นพระชนม์ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2470 (66 ปี)
วังบางขุนพรหม จังหวัดพระนคร อาณาจักรสยาม
ประสูติ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2404
พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพพระมหานคร อาณาจักรสยาม
พระบิดา พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ศาสนา พุทธ
ดำรงพระยศ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2424 – 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453

แหล่งที่มา

WikiPedia: สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้า สุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี http://topicstock.pantip.com/library/topicstock/20... http://topicstock.pantip.com/library/topicstock/20... http://www.sakulthai.com/DSakulcolumndetailsql.asp... http://khunmaebook.tarad.com/product.detail_646347... http://dl.parliament.go.th/bitstream/handle/lirt/5... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2436/03... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2444/04... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2447/03... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2468/A/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2469/D/...