สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร พระนามเดิม เจริญ คชวัตร ฉายา สุวฑฺฒโน (3 ตุลาคม พ.ศ. 2456 – 24 ตุลาคม พ.ศ. 2556) เป็นสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกพระองค์ที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สถิต ณ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ทรงดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2532 ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ถือเป็นสมเด็จพระสังฆราชที่มีพระชันษามากกว่าสมเด็จพระสังฆราชทุกพระองค์ในอดีตและเป็นพระองค์แรกของไทยที่มีพระชันษา 100 ปี สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เนื่องจากติดเชื้อในกระแสพระโลหิต[1]

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร

นิกาย ธรรมยุติกนิกาย
สถาปนา พ.ศ. 2532
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
พระชนนี กิมน้อย คชวัตร
สถิต วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
ก่อนหน้า สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ
พระชนก น้อย คชวัตร
ลายพระนาม
พรรษา 80
สิ้นพระชนม์ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2556 (7002100000000000000100 ปี 700121000000000000021 วัน)
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ถัดไป สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร)
ประสูติ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2456
จังหวัดกาญจนบุรี
ศาสนา พุทธ
ดำรงพระยศ 21 เมษายน พ.ศ. 2532 - 24 ตุลาคม พ.ศ. 2556 (700124000000000000024 ปี 7002186000000000000186 วัน)

ใกล้เคียง

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์

แหล่งที่มา

WikiPedia: สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร http://www.watbowon.com/Monk/ja/06/ http://www.watbowon.com/Monk/ja/06/index12.htm http://www.watbowon.com/Monk/ja/06/index2.htm http://www.watbowon.com/Monk/ja/06/index3.htm http://www.watbowon.com/Monk/ja/06/index4.htm http://www.watbowon.com/Monk/ja/06/index5.htm http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=152... http://www.sangharaja.org/home/index.php?mode=his&... http://www.sangharaja.org/home/index.php?mode=kit http://bcnnon.ac.th/webnon/Load/2013/01/king22.pdf