สมเด็จพระอนุชาธิราช เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ

ขออภัย ยังไม่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ สมเด็จพระอนุชาธิราช เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

English version สมเด็จพระอนุชาธิราช เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ


สมเด็จพระอนุชาธิราช เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ

ทิวงคต 13 มิถุนายน พ.ศ. 2463 (37 ปี)
พระบุตร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์
ภรรยา ชายา
หม่อมเจ้าชวลิตโอภาศ รพีพัฒน์
หม่อม
หม่อมคัทริน ณ พิศณุโลก (พ.ศ. 2449-2462)
พระมารดา สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ประสูติ 3 มีนาคม พ.ศ. 2426
ราชวงศ์ จักรี
พระบิดา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว