สฤษดิ์ ธนะรัชต์
สฤษดิ์ ธนะรัชต์

สฤษดิ์ ธนะรัชต์

จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ (16 มิถุนายน พ.ศ. 2451 — 8 ธันวาคม พ.ศ. 2506) เป็นนายกรัฐมนตรีไทยคนที่ 11, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม, ผู้บัญชาการทหารบกและอธิบดีกรมตำรวจในคราวรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2500 พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเขาเป็นผู้รักษาพระนครฝ่ายทหาร โดยไม่มีผู้รับสนองพระบรมราชโองการ[2] ระหว่างดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี จอมพลสฤษดิ์สนับสนุนนายพลพูมี หน่อสะหวันในการต่อสู้กับกองโจรปะเทดลาวในราชอาณาจักรลาวจอมพลสฤษดิ์มีอนุภรรยาจำนวนมาก[3] และมีบุตรหลายคน สมรสครั้งสุดท้ายกับ นางสาววิจิตรา ชลทรัพย์ ต่อมาคือ ท่านผู้หญิงวิจิตรา ธนะรัชต์[4] จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจนถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2506 ที่ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ด้วยโรคไตพิการเรื้อรัง และอีกหลายโรค สิริอายุ 55 ปี

สฤษดิ์ ธนะรัชต์

การยุทธ์
กษัตริย์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
คู่สมรส ท่านผู้หญิงวิจิตรา ธนะรัชต์ (2491–2506)[1]
ปีปฏิบัติงาน พ.ศ. 2476–2506
บังคับบัญชา กองทัพไทย
ลายมือชื่อ
เกิด 16 มิถุนายน 2451
มุกดาหาร ประเทศไทย
สังกัด กองทัพบกไทย
กองบัญชาการทหารสูงสุด
ถัดไป จอมพลถนอม กิตติขจร
พรรคการเมือง พรรคเสรีมนังคศิลา (พ.ศ. 2498)
พรรคชาติสังคม (พ.ศ. 2500)
เสียชีวิต 8 ธันวาคม 2506
(700155000000000000055 ปี 7002175000000000000175 วัน)
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
ก่อนหน้า จอมพล ป. พิบูลสงคราม
ยศ จอมพล
จอมพลเรือ
จอมพลอากาศ
พลตำรวจเอก

แหล่งที่มา

WikiPedia: สฤษดิ์ ธนะรัชต์ http://invisiblenews.exteen.com/20061018/entry http://www.hellomukdahan.com/district/sarit-thanar... http://www.hellomukdahan.com/district/sarit-thanar... http://www.hellomukdahan.com/district/sarit-thanar... http://www.inf-techaffa.com/news/100000-1/1001.pdf http://talk.mthai.com/topic/14372 http://www.sarakadee.com/web/modules.php?name=News... http://www.oknation.net/blog/spyone/2008/06/20/ent... http://www4.msu.ac.th/satit/studentProj/2548/Selec... http://m.matichon.co.th/readnews.php?newsid=143031...