สฤษดิ์ ธนะรัชต์
สฤษดิ์ ธนะรัชต์

สฤษดิ์ ธนะรัชต์

จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ (16 มิถุนายน พ.ศ. 2451 — 8 ธันวาคม พ.ศ. 2506) เป็นนายกรัฐมนตรีไทยคนที่ 11, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม, ผู้บัญชาการทหารบกและอธิบดีกรมตำรวจในคราวรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2500 พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเขาเป็นผู้รักษาพระนครฝ่ายทหาร โดยไม่มีผู้รับสนองพระบรมราชโองการ[2] ระหว่างดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี จอมพลสฤษดิ์สนับสนุนนายพลพูมี หน่อสะหวันในการต่อสู้กับกองโจรปะเทดลาวในราชอาณาจักรลาวจอมพลสฤษดิ์มีอนุภรรยาจำนวนมาก[3] และมีบุตรหลายคน สมรสครั้งสุดท้ายกับ นางสาววิจิตรา ชลทรัพย์ ต่อมาคือ ท่านผู้หญิงวิจิตรา ธนะรัชต์[4] จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจนถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2506 ที่ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ด้วยโรคไตพิการเรื้อรัง และอีกหลายโรค สิริอายุ 55 ปี

สฤษดิ์ ธนะรัชต์

ลายมือชื่อ
ยศ จอมพล
จอมพลเรือ
จอมพลอากาศ
พลตำรวจเอก
คู่สมรส ท่านผู้หญิงวิจิตรา ธนะรัชต์ (2491–2506)[1]
ก่อนหน้า จอมพล ป. พิบูลสงคราม
พรรคการเมือง พรรคเสรีมนังคศิลา (พ.ศ. 2498)
พรรคชาติสังคม (พ.ศ. 2500)
เกิด 16 มิถุนายน 2451
มุกดาหาร ประเทศไทย
บังคับบัญชา กองทัพไทย
การยุทธ์
สังกัด กองทัพบกไทย
กองบัญชาการทหารสูงสุด
ถัดไป จอมพลถนอม กิตติขจร
กษัตริย์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เสียชีวิต 8 ธันวาคม 2506
(700155000000000000055 ปี 7002175000000000000175 วัน)
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
ปีปฏิบัติงาน พ.ศ. 2476–2506

แหล่งที่มา

WikiPedia: สฤษดิ์ ธนะรัชต์ http://invisiblenews.exteen.com/20061018/entry http://www.hellomukdahan.com/district/sarit-thanar... http://www.hellomukdahan.com/district/sarit-thanar... http://www.hellomukdahan.com/district/sarit-thanar... http://www.inf-techaffa.com/news/100000-1/1001.pdf http://talk.mthai.com/topic/14372 http://www.sarakadee.com/web/modules.php?name=News... http://www.oknation.net/blog/spyone/2008/06/20/ent... http://www4.msu.ac.th/satit/studentProj/2548/Selec... http://m.matichon.co.th/readnews.php?newsid=143031...