สินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์
สินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์

สินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์

สินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์ (เกิดวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2528) ฐานันดรศักดิ์เดิม เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี มีชื่อเล่นว่า ก้อย[1] อดีตนายทหารบกหญิงชาวไทย และได้รับการสถาปนาเป็น "เจ้าคุณพระ" ช่วงระยะเวลาสั้น ๆ ในปี 2562

แหล่งที่มา

WikiPedia: สินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์ http://www.tnews.co.th/index.php/contents/372205 http://www.nanpao.go.th/page.php?pagename=pic&acti... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/B/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/B/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/E/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/B/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/B/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/B/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/B/...