สุจาริณี วิวัชรวงศ์

พันโทหญิง สุจาริณี วิวัชรวงศ์ (เกิด 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2505) หรือเดิมคือ หม่อมสุจาริณี มหิดล ณ อยุธยา[1][2] เคยเป็นหม่อมในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และเป็นอดีตนักแสดงชาวไทย มีชื่อแรกเกิดว่า ยุวธิดา ผลประเสริฐ และเคยใช้ชื่อในการแสดงว่า ยุวธิดา สุรัสวดี มีผลงานการแสดงภาพยนตร์และละครจำนวนหนึ่งช่วงปี พ.ศ. 2520–2522 แล้วออกจากวงการบันเทิง ท่านเป็นพระมารดาใน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา [3]ปัจจุบันสุจาริณีและพระราชโอรสทั้งสี่องค์ ได้แก่ จุฑาวัชร วิวัชรวงศ์, วัชรเรศร วิวัชรวงศ์, จักรีวัชร วิวัชรวงศ์ และวัชรวีร์ วิวัชรวงศ์ พำนักอยู่สหรัฐ[4] ซึ่งทั้งสี่องค์ถูกถอดจากฐานันดรศักดิ์ชั้นหม่อมเจ้า

แหล่งที่มา

WikiPedia: สุจาริณี วิวัชรวงศ์ http://freepages.genealogy.rootsweb.ancestry.com/~... http://freepages.genealogy.rootsweb.ancestry.com/~... http://freepages.genealogy.rootsweb.ancestry.com/~... http://freepages.genealogy.rootsweb.ancestry.com/~... http://freepages.genealogy.rootsweb.ancestry.com/~... http://www.imdb.com/title/tt0219821/ http://hot.muslimthaipost.com/news/28847 http://www.photoontour.com/SpecialPhotos_HTML/data... http://www.tcm.com/tcmdb/title.jsp?stid=484856&ati... http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=26...