สุรยุทธ์ จุลานนท์
สุรยุทธ์ จุลานนท์

สุรยุทธ์ จุลานนท์

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ (เกิด 28 สิงหาคม พ.ศ. 2486) เป็นนักการเมืองและอดีตทหารบกชาวไทย ประธานองคมนตรี[3] องคมนตรี นายกรัฐมนตรีไทยคนที่ 24 จากการแต่งตั้งโดยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คปค.) ภายหลังเหตุการณ์รัฐประหารเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549ก่อนเข้าดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี พล.อ. สุรยุทธ์ เคยดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และองคมนตรี

สุรยุทธ์ จุลานนท์

แหล่งที่มา

WikiPedia: สุรยุทธ์ จุลานนท์ http://www.atimes.com/atimes/Southeast_Asia/HK14Ae... http://pages.citebite.com/j1m6f7i1b7afp http://pages.citebite.com/t1e7c1c2q9rea http://nationmultimedia.com/2006/10/31/national/na... http://nationmultimedia.com/2007/01/15/headlines/h... http://nationmultimedia.com/2007/04/15/headlines/h... http://nationmultimedia.com/2007/05/21/headlines/h... http://nationmultimedia.com/breakingnews/read.php?... http://nationmultimedia.com/breakingnews/read.php?... http://nationmultimedia.com/breakingnews/read.php?...