หน่วยฐานเอสไอ
หน่วยฐานเอสไอ

หน่วยฐานเอสไอ

หน่วยฐานเอสไอ (อังกฤษ: SI base unit) เป็นหน่วยที่ระบบหน่วยวัดระหว่างประเทศกำหนดไว้เป็นพื้นฐาน โดยหน่วย เอสไออื่น ๆ ที่เรียกว่าหน่วยอนุพันธ์เอสไอ จะเกิดจากการนำหน่วยฐานเอสไอมาประกอบกันทั้งหมด หน่วยฐานเอสไอมีทั้งหมด 7 หน่วยได้แก่

ใกล้เคียง

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน หน่วยปฏิบัติการพิเศษ หน่วยรบพิเศษ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ หน่วยฐาน หน่วยฐานเอสไอ หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ หน่วยรับรส หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย