หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เป็นหน่วยทหารของกองทัพบกไทย โดยมีกองบัญชาการอยู่ที่ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรีมีผู้บังคับบัญชา อัตรา พลโท

ใกล้เคียง

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน หน่วยปฏิบัติการพิเศษ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ หน่วยรบพิเศษ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ หน่วยยามฝั่ง หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยผจญคนไฟลุก หน่วยยามชายแดน