หน่วยรบพิเศษ

หน่วยรบพิเศษ หน่วยปฏิบัติการพิเศษ หรือ กองกำลังพิเศษ เป็นทหารที่ได้รับการฝึกมาอย่างดีโดยกองทัพซึ่งพวกเขาเหล่านั้นสามารถปฏิบัติภารกิจพิเศษอย่างเช่น การลาดตระเวนพิเศษ สงครามนอกแบบ และการต่อต้านการก่อการร้าย

ใกล้เคียง

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน หน่วยรบพิเศษ หน่วยปฏิบัติการพิเศษ หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ หน่วยรับรส หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ หน่วยไต หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน