หมายเลขโทรศัพท์ในประเทศไทย

หมายเลขโทรศัพท์ในประเทศไทย โดยพื้นฐานจะประกอบด้วยตัวเลข 9-10 หลัก ขึ้นต้นด้วย 0 หมายถึงการโทรศัพท์ภายในประเทศ เว้นแต่ 00 คือการโทรศัพท์ออกต่างประเทศ และตัวเลขที่ถัดจาก 0 ก็คือรหัสโทรศัพท์ทางไกลระดับภูมิภาค หรือรหัสสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่

ใกล้เคียง

หมายเลขโทรศัพท์ในประเทศไทย หมายเลขตัวเรือ หมายเลขชายธง หมายเหตุ หมายเลขแค็ตตาล็อกดาวเทียม หมายเรียก หมายเลขแอร์ดิช หมายเลขโทรศัพท์ในประเทศตองงา หมายเลขเบคอน หมายเลขประจำตัวรถ