หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช
หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช

หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช

ศาสตราจารย์พิเศษ พลตรี หม่อมราชวงศ์ คึกฤทธิ์ ปราโมช (20 เมษายน พ.ศ. 2454 – 9 ตุลาคม พ.ศ. 2538) เป็นนักปราชญ์ นักเขียน นักการเมือง และศิลปินแห่งชาติ เป็นน้องชายแท้ ๆ ของ หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช อดีตนายกรัฐมนตรีปลายปี พ.ศ. 2551 กระทรวงวัฒนธรรมเสนอชื่อหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์เป็นบุคคลสำคัญของโลกต่อยูเนสโก[3] โดยมีทั้งเสียงสนับสนุน[4][5][6] และคัดค้าน[7] ต่อมาในวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ยูเนสโกได้ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์เป็นบุคคลสำคัญของโลก ใน 4 สาขา ได้แก่ การศึกษา วัฒนธรรม สังคมศาสตร์ และสื่อสารมวลชน ในวาระครบรอบ 100 ปี ชาตกาล พ.ศ. 2554 โดยได้รับการประกาศพร้อมกันกับเอื้อ สุนทรสนาน ซึ่งได้รับในวาระครบรอบ 100 ปี ชาตกาล พ.ศ. 2553[8]

หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช

เกิด 20 เมษายน พ.ศ. 2454
จังหวัดสิงห์บุรี ประเทศสยาม
ปีปฏิบัติงาน 2486-2538
ก่อนหน้า พลอากาศเอก สิทธิ เศวตศิลา
ลายมือชื่อ
สังกัด กองทัพบกไทย
ถัดไป มนตรี พงษ์พานิช
รองนายกรัฐมนตรี พลตรี ประมาณ อดิเรกสาร
ทวิช กลิ่นประทุม
บุญเท่ง ทองสวัสดิ์
ยศ พลตรี[1]
นายกองใหญ่[2]
คู่สมรส หม่อมราชวงศ์พักตร์พริ้ง ทองใหญ่ (หย่า) (ถึงแก่กรรม)
กษัตริย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พรรคการเมือง พรรคก้าวหน้า (พ.ศ. 2488–2489)
พรรคประชาธิปัตย์ (พ.ศ. 2489–2491)
พรรคกิจสังคม (พ.ศ. 2518)
เสียชีวิต 9 ตุลาคม พ.ศ. 2538 (84 ปี)
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
นายกรัฐมนตรี สัญญา ธรรมศักดิ์

แหล่งที่มา

WikiPedia: หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช http://203.149.10.195/culturemedia/multimedia/8bkn... http://www.naewna.com/news.asp?ID=140050 http://prachatai.com/05web/th/home/15165 http://www.thaifilmdb.com/th/pp03395/ http://www.thaipost.net/index.asp?bk=sunday&iDate=... http://manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9520... http://www.manager.co.th/Entertainment/ViewNews.as... http://www.siamrath.co.th/Politic.asp?ReviewID=176... http://www.siamrath.co.th/UIFont/NewsDetail.aspx?c... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2516/A/...