หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช
หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช

หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช

ศาสตราจารย์พิเศษ พลตรี หม่อมราชวงศ์ คึกฤทธิ์ ปราโมช (20 เมษายน พ.ศ. 2454 – 9 ตุลาคม พ.ศ. 2538) เป็นนักปราชญ์ นักเขียน นักการเมือง และศิลปินแห่งชาติ เป็นน้องชายแท้ ๆ ของ หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช อดีตนายกรัฐมนตรีปลายปี พ.ศ. 2551 กระทรวงวัฒนธรรมเสนอชื่อหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์เป็นบุคคลสำคัญของโลกต่อยูเนสโก[3] โดยมีทั้งเสียงสนับสนุน[4][5][6] และคัดค้าน[7] ต่อมาในวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ยูเนสโกได้ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์เป็นบุคคลสำคัญของโลก ใน 4 สาขา ได้แก่ การศึกษา วัฒนธรรม สังคมศาสตร์ และสื่อสารมวลชน ในวาระครบรอบ 100 ปี ชาตกาล พ.ศ. 2554 โดยได้รับการประกาศพร้อมกันกับเอื้อ สุนทรสนาน ซึ่งได้รับในวาระครบรอบ 100 ปี ชาตกาล พ.ศ. 2553[8]

หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช

ลายมือชื่อ
ยศ พลตรี[1]
นายกองใหญ่[2]
รองนายกรัฐมนตรี พลตรี ประมาณ อดิเรกสาร
ทวิช กลิ่นประทุม
บุญเท่ง ทองสวัสดิ์
คู่สมรส หม่อมราชวงศ์พักตร์พริ้ง ทองใหญ่ (หย่า) (ถึงแก่กรรม)
ก่อนหน้า พลอากาศเอก สิทธิ เศวตศิลา
นายกรัฐมนตรี สัญญา ธรรมศักดิ์
พรรคการเมือง พรรคก้าวหน้า (พ.ศ. 2488–2489)
พรรคประชาธิปัตย์ (พ.ศ. 2489–2491)
พรรคกิจสังคม (พ.ศ. 2518)
เกิด 20 เมษายน พ.ศ. 2454
จังหวัดสิงห์บุรี ประเทศสยาม
สังกัด กองทัพบกไทย
ถัดไป มนตรี พงษ์พานิช
กษัตริย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เสียชีวิต 9 ตุลาคม พ.ศ. 2538 (84 ปี)
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
ปีปฏิบัติงาน 2486-2538

แหล่งที่มา

WikiPedia: หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช http://203.149.10.195/culturemedia/multimedia/8bkn... http://www.naewna.com/news.asp?ID=140050 http://prachatai.com/05web/th/home/15165 http://www.thaifilmdb.com/th/pp03395/ http://www.thaipost.net/index.asp?bk=sunday&iDate=... http://manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9520... http://www.manager.co.th/Entertainment/ViewNews.as... http://www.siamrath.co.th/Politic.asp?ReviewID=176... http://www.siamrath.co.th/UIFont/NewsDetail.aspx?c... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2516/A/...