หม่อมราชวงศ์นริศรา จักรพงษ์
หม่อมราชวงศ์นริศรา จักรพงษ์

หม่อมราชวงศ์นริศรา จักรพงษ์

หม่อมราชวงศ์นริศรา จักรพงษ์ [นะ-ริด-สา] (เกิด 2 สิงหาคม พ.ศ. 2499)[1] เป็นพระธิดาคนเดียวในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ กับหม่อมเอลิสะเบธ จักรพงษ์ ณ อยุธยา และเป็นพระนัดดาในสมเด็จพระอนุชาธิราช เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถหม่อมราชวงศ์นริศราสมรสครั้งแรกกับแอลเลน เลวี่ มีบุตรชาย 1 คนคือ จุลจักร จักรพงษ์ หรือ "เล็ก" หรือ "ฮิวโก้" และสมรสครั้งที่สองกับกอสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ ทอมสัน (กี้, บุตรชายของแกรี ทอมสัน กับหม่อมราชวงศ์สายสวัสดี สวัสดิวัตน์ ทอมสัน)[2] มีบุตรชายอีก 1 คน คือ ภูวสวัสดิ์ จักรพงษ์ หรือ "กู้"

หม่อมราชวงศ์นริศรา จักรพงษ์

อาชีพ นักเขียน
คู่สมรส แอลเลน เลวี่ (หย่า)
กอสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ ทอมสัน
บุตร จุลจักร จักรพงษ์
ภูวสวัสดิ์ จักรพงษ์
เกิด 2 สิงหาคม พ.ศ. 2499 (63 ปี)
ลอนดอน ประเทศอังกฤษ
บิดามารดา พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์
หม่อมเอลิสะเบธ จักรพงษ์ ณ อยุธยา
สัญชาติ ไทย