หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล
หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล

หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล

หม่อมราชวงศ์ ปรีดิยาธร เทวกุล เป็นนักการเมืองชาวไทยและเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคนที่ 17 อดีตรองนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลสุรยุทธ์ จุลานนท์และประยุทธ์ จันทร์โอชา และอดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวง เป็นพระราชปนัดดา(เหลน)ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล

ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย
ลายมือชื่อ
คู่สมรส ประภาพรรณ เทวกุล ณ อยุธยา
ก่อนหน้า สุวิทย์ ยอดมณี
นายกรัฐมนตรี ชาติชาย ชุณหะวัณ
เกิด 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2490 (72 ปี)
ประเทศไทย
ถัดไป ลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์
ศาสนา พุทธ

แหล่งที่มา

WikiPedia: หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล http://www.nationmultimedia.com/photogallery/P_Gen... http://www.positioningmag.com/magazine/Details.asp... http://www.youtube.com/watch?v=v75oSMkEuXM http://www.tu.ac.th/org/ofrector/tu_council/record... http://www.matichon.co.th/youth/youth.php?tagsub=0... http://www.thairath.co.th/content/454079 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/0B/0014... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2534/A/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2535/A/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2535/A/...